Pers & Media

Q-food Ardenne

Q-group investeert in de provincie Luxemburg, meer bepaald in Ardenne Logistics

Om de klantverwachtingen in te lossen en de groei te bevorderen in het zuiden van het land en in het Groothertogdom Luxemburg, heeft Q-group Q-food Ardenne opgericht. Dit nieuwe bedrijf koos ervoor zich in het park Ardenne Logistics te vestigen, ideaal gelegen op een knooppunt van Europese verkeersaders.

Als marktleider op vlak van de verwerking van vlees tot vleesgerechten en de levering van vlees aan organisaties, heeft Q-group zich een nieuw doel aangemeten: haar aanwezigheid in Wallonië en in het Groothertogdom Luxemburg versterken. Q-group is een holding van ongeveer 140 werknemers verspreid over 8 bedrijven. Het jongste bedrijf, Q-food Ardenne, werd onlangs opgericht om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. De ambitie van dit bedrijf is duidelijk: op twee jaar tijd de huidige Waalse omzet verdubbelen.

Tot groot genoegen van de intercommunale besloot Q-food Ardenne zich te vestigen in Ardenne Logistics. “De strategische ligging en de kwaliteit van het park Ardenne Logistics waren doorslaggevend bij onze keuze, net zoals de steun en het enthousiasme van de gouverneur en IDELUX”, aldus de heer Verhulst, voorzitter van Q-group.

Concreet kocht Q-food Ardenne een stuk grond van 1,4 hectare waarop een gebouw van 2.000 m² zal worden neergezet. In deze eerste fase zullen de logistieke en commerciële activiteiten in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg worden ontwikkeld. In de tweede fase zal een andere voorziening worden gebouwd met het oog op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, die momenteel nog door de groep worden bestudeerd. In afwachting van de bouw van deze voorzieningen zal het bedrijf vanaf april een logistieke hal van 1.000 m² huren op de site van Ardenne Logistics.

TWEE SLEUTELFACTOREN

Met de vestiging van Q-group in de provincie Luxemburg treffen twee belangrijke sleutelsectoren van de intercommunale elkaar, namelijk logistiek en voedingsmiddelen. Het lag dus voor de hand dat een vooraanstaand bedrijf dat de brug tussen beide sloeg, koos voor Belgisch Luxemburg om er zijn activiteiten te ontwikkelen.

LUXEMBURG: EEN BEWUSTE KEUZE

De provincie Luxemburg is inderdaad gezegend met een ontzettend dynamische voedingsmiddelensector, zowel wat de diversiteit als de kwaliteit van de aangeboden producten betreft. Deze sector, die ongeveer 2.000 banen vertegenwoordigt, telt niet alleen nationale topbedrijven, maar vooral micro-ondernemingen – vaak in familieverband – met een rijke, gevarieerde productie. De meest bekende voorbeelden zijn o.a. Ferrero, Nestlé Waters, Marcassou, Ter Beke, de brouwerij van Orval, Véviba, de brouwerij van Achouffe, Belovo, Ardenne Volailles, … De activiteiten van Q-group vormen een voor de hand liggende aanvulling voor de rijkdom van de sector. We denken daarbij in het bijzonder aan de ‘vleessector’ met de bekende Ardennerham met het BGA-label (beschermde geografische aanduiding) en voortaan ook de Ardennerworst, maar tevens aan de eerste Waalse runderslachterij in Bastenaken.

BELGISCH LUXEMBURG, EEN STRATEGISCHE LOCATIE

Ook de logistieke sector moet niet onderdoen dankzij de ligging in het hart van industrieel Europa en op een knooppunt van Europawegen zonder tol, noch filevorming. De ligging in de provincie Luxemburg stelt de sector immers in staat om op een rijafstand van 4u30 een afzetmarkt van meer dan 58 miljoen consumenten te bereiken. Om deze troef uit te spelen, heeft IDELUX bijgevolg besloten infrastructuur te bouwen die aan de behoeften van de logistiek en ‘supply chain’ beantwoordt. De aanwezigheid van talloze Europese distributiecentra getuigt van de ideale ligging van de provincie Luxemburg en het positief sociaal klimaat dat er heerst. De voorbije decennia heeft IDELUX verschillende bedrijven geholpen om zich hier te vestigen, waaronder: Burgo Ardennes, Aldi, Saint-Gobain Autover, ExxonMobil, L’Oreal, Nestlé, Scott USA. Daarom besloten IDELUX en zijn partnergemeentes met de vestiging van Ardenne Logistics, dat 85 hectare beslaat en waarop minimaal 300.000 m² aan logistieke gebouwen kan worden neergezet, alles uit de kast te halen.

Het resultaat is een economisch activiteitenpark dat bereikbaar is per spoorweg en autoweg, uitstekend gelegen op een knooppunt van twee belangrijke verkeersassen (snelwegen E25 en E411) en volledig uitgerust en beveiligd met een camerasysteem en anti-inbraakhekken.

Q-group had het bij het rechte eind, want in navolging van bedrijven zoals Charlier Logistique, Gdf Suez Fabricom, Transport Pierret, Europa Belgium, ATE-MAN en Forem koos de groep ervoor zich op deze locatie te vestigen.

Over Q-group

In 1973 ving de familie De Bruycker hun activiteiten aan onder de naam ‘Vee- en vleesgroothandel De Bruycker gebr.’. Aanvankelijk specialiseerden ze zich in veeteelt en geleidelijk aan voegden ze vleesverwerking aan hun palmares toe. Sinds 2005 is de holding gevestigd in Lokeren, op een oppervlakte van 2 ha met maar liefst 8.500 m² aan gebouwen. Q-group stelt in het totaal ongeveer 140 personen te werk en heeft een omzet van 57 miljoen euro.

De holding ‘Q-group’ telt momenteel acht bedrijven:

  • Q-beef, gespecialiseerd in veeteelt
  • Q-food, gespecialiseerd in vleesverwerking en de verkoop ervan samen met deskundige vleesbedrijven
  • Q-energy, bevoegd voor het energieverbruik van de volledige groep
  • Q-logistics, bevoegd voor transport
  • Q-immo, bevoegd voor onroerend goed
  • Q-food Ardenne (opgericht in december 2013), gespecialiseerd in vleesverwerking en de verkoop ervan samen met deskundige vleesbedrijven in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg
  • Chimay Tradition (overgenomen in 2013), actief in de detailhandel
  • Brussel Meat (overgenomen in 2013), actief in de horecasector

Over IDELUX

IDELUX, het Agentschap voor economische ontwikkeling van Belgisch Luxemburg, verenigt de provincie Luxemburg, de 44 gemeenten van diezelfde provincie en private aandeelhouders. Het agentschap behoort tot de groep IDELUX-AIVE die in het totaal 500 medewerkers telt en in het jaar 2012 een omzet van 99 miljoen euro behaalde. IDELUX, die instaat voor economische ontwikkeling, beheert 48 economische activiteitenparken die samen een oppervlakte van 1.500 hectare beslaan, 25 tijdelijke bedrijfsruimtes en 3 bedrijvencentra, dit is in het totaal 100.000 m² aan gebouwen die ter beschikking van bedrijven worden gesteld. In deze parken zijn 600 bedrijven gevestigd, die 12.000 personen tewerkstellen. De missie van IDELUX bestaat erin de regio te ontwikkelen en bedrijven op lange termijn te begeleiden bij de verwezenlijking van hun project: zoektocht naar grond, huur van gebouwen, administratieve procedures, schakel met bestuurslichamen, netwerken creëren tussen bedrijven onderling, ondersteuning bij innovatie, zoektocht naar personeel, financiering, … IDELUX kan rekenen op meer dan 50 jaar ervaring en staat in dienst van de regio en de bedrijven die zich er willen ontwikkelen.

Via de website www.idelux-aive.be/Publications/Photos/Entreprise kunt u foto’s en een video van Q-group raadplegen.

Datum:

11/2/2014

Terug