Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bedrijf liggen onze roots in 1973, gegroeid vanuit een klassieke landbouwactiviteit. Dagelijks werken met respect voor de natuur zit in ons bloed. Een link die na 40 jaar nog steeds prominent aanwezig is.

Permanent verbeteren

Reeds van bij onze start is Q-group begaan met een permanent streven naar verbetering en naar het afleveren van kwaliteitsvolle producten die voldoen aan de hoogste standaarden allerhande. Die ambitie om permanent te verbeteren, situeert zich niet enkel op het productniveau, maar ook op het vlak van ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Q-group en haar Raad van Bestuur, zijn ervan overtuigd dat het de bedrijven zelf zijn die op de eerste plaats oog moeten hebben voor een harmonieuze inpassing van productie en infrastructuur in een ecologisch en sociaal verantwoorde omgeving.


De kweek en het slachtrijp maken van onze eigen runderen in Schoonaarde, de slachting te Zele en de verwerking in Lokeren, alles tezamen in een cirkel van 15 km diameter is een voorbeeld van een bewuste keuze voor een duurzaam beleid. Dankzij deze verticale integratie in een beperkte geografische omgeving slagen we erin onze activiteiten te ontwikkelen met een milieuvriendelijke en CO2-verantwoorde logistieke ketting. Onze keuze om in 2005 een nieuwbouw in gebruik te nemen die voldoet aan de hoogste standaarden op het vlak van isolatie en energieverbruik is een tweede essentieel onderdeel van onze duurzaamheidstrategie.

duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid als beleidsdomein

Daar waar we de eerste decennia duurzaamheidinitiatieven genomen hebben als organisch deel uitmakend van onze groei, hebben we in 2008 beslist om dit vanaf dan als een formeel beleidsdomein te benaderen. Die keuze houdt in dat we op een strategische manier domeinen als energie, milieu-impact van onze werking, verpakkingen, afvalverwerking, … zijn beginnen benaderen met een duidelijke focus op een streven naar een duurzamere manier van werken.

Jobs

R&D Manager
Interesse? Klik hier

Assistent Aankoop
Interesse? Klik hier

Beenhouwer
Interesse? Klik hier